ede taldea

EDE taldea

ede fundazioa

Prestakuntza eta gizarte sustapena

Formación y
promoción social

suspergintza elkartea

Gizarte, kultur eta heziketa zerbitzuak

Servicios sociales, culturales y educativos

st3 elkartea

Konponbide teknikoak gizarte arlotik abiatuz

Soluciones técnicas desde lo social

BakeolaGatazkaterako Bitartekaritza Zentroa -
Centro para la Mediación y Regulación de Conflictos
BiltzenGizarteratzea eta Kulturarteko Bizikedetza - Integración y Convivencia Intercultural
Centro de Coordinación de Iniciativas Comunitarias en Mediación y Educación Intercultural
BHS Bizkaia
OTS Bizkaia
Bizkaiko Hirugarren Sektorearen Behatokia -
Observatorio del Tercer Sector de Bizkaia
bolunta
 
ganbara
Boluntariotza eta Elkarteentzako Agentzia -
Agencia para el Voluntariado y las Asociaciones
NontzeberriEuskarazko Kultura Webgunea -
Portal cultural en Euskera
ZaintzeaSenide Zaintzaileei Laguntzeko Udal Zentroa -
Centro Municipal de Apoyo a Familiares Cuidadores

lege oharra

aviso legal